úvodní strana   záměr Řádu   lóže v Čechách   I.O.O.F. links   kontakty

Lóže v Čechách

V Československu bylo do roku 1938 18 lóží našeho řádu.
Po okupaci Československa nacistickým Německem byla činnost všech těchto lóží zakázána a Řád byl prakticky zlikvidován.
Snahy o obnovení našeho Řádu byly v roce 1948 přerušeny komunistickou diktaturou, která Řád tvrdě potlačovala.
Znovuzřízení Řádu Odd Fellows bylo uskutečněno až v roce 1996 založením „Bohemia lóže č.1.“
V roce 2000 následovala „Concordia lóže č.2.“ Obě tyto lóže sídlí v ul. Malá Štěpánská č.8, Praha 2.
Jako další vznikla v roce 2002 „ Lóže č.3. Karel IV.“ se sídlem na zámku Dobříš. V roce 2010 vznikla v Karlových Varech Lóže Martel č.4.

Všechny lóže jsou t.č. začleněny pod Velkolóži Království dánského.